BẢO HÀNH

  • Đối với các dự án mobile/ website / tool (Nhỏ > Trung bình) : Bảo hành 15 ngày kể từ ngày hệ thống chạy ổn định (đã fix toàn bộ lỗi phát sinh)
  • Đối với các tool thương mại cho thuê theo tháng: update miễn phí khi có thay đổi của bên thứ 3
  • Đối với các dự án lớn : Bảo hành 1-3 tháng kể từ ngày hệ thống chạy ổn định
  • **Lưu ý: Đối với các dự án code theo yêu cầu với bên thứ 3 khi tips/tut bị fix, team sẽ không chịu trách nhiệm.

Tất cả các dự án đều hỗ trợ FIX + Update nếu người dùng có nhu cầu sau này!