Store Woocommerce dành cho POD

  • Source code tùy chỉnh riêng dành cho POD Shirts giúp hệ thống nhẹ nhàng và chứa được nhiều hơn trên cùng 1 cấu hình VPS.
  • Có khả năng tải hơn 100k-200k products full variant chỉ với 1 server từ 20$
  • Giao diện thân thiện được tùy chỉnh dựa trên các site bán tốt nhất, giúp tăng CR hơn.
  • Ẩn title paypal nâng độ an toàn cho paypal hơn.
  • Tối ưu google page speed.
  • Chi phí server hàng tháng thấp thích hợp cho làm SEO ăn lâu dài.
  • Cài đặt mail domain([email protected]) free. 
  • Tool Import đi kèm, tăng tốc độ đẩy products lên site.
  • File Import cấu hình đơn giản chỉ 4-5 cột là có thể import dc product full variant

 

Tham khảo: https://teeherivar.theyourlist.com/