Job Hunt By TheYourList

Trang web tuyển dụng việc làm chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thu thập dữ liệu từ các nền tảng social, đảm bảo luôn cập nhật các job mới nhất.

Hệ thống có bộ xử lí dữ liệu riêng, giúp giảm thiểu các dữ liệu không liên quan.

Tham khảo: https://jobs.theyourlist.com/