Quy trình mua tool thương mại

  1. Khách hàng liên hệ telegram: @theyourlist hoặc fanpage: fb.com/theyourlist xem demo tool trước.
  2. Khách hàng thanh toán tiền tool.
  3. Khi khách hàng đã thanh toán tool, admin sẽ kích hoạt tài khoản và hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng tool.

Quy trình code theo yêu cầu

1. Khách hàng liên hệ telegram: @theyourlist  hoặc fanpage: fb.com/theyourlist để admin nhận yêu cầu và tư vấn.
2. Admin tổng hợp yêu cầu gửi lại khách hàng
3. Chốt tính năng, giao diện
4. Báo giá và thời gian hoàn thành các giai đoạn
5. Thanh toán: Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán tiền cọc trước, khi các giai đoạn tiếp được thực hiện xong khách hàng mới tiếp tục thanh toán.

*** Lưu ý: Nếu khách hàng cần bàn giao source code vui lòng báo ở mục 1. Giá của bàn giao source code và không source code là khác nhau.