Tool Crawlers

Crawl sản phẩm từ các store shopbase, shopify, woocommerce, magento, amazon, esty…..

Tool Import Woocommerce

Hỗ trợ import sản phẩm từ CSV nhanh hơn so vs trình import mặc định của woo

Tool Generate CSV/Import từ Trello

Hỗ trợ tạo file import từ trello, giúp tiết kiệm thời gian.

Hỗ trợ chuyển đổi từ card => product trên store

Tool Generate Mockup

Hỗ trợ tạo mockup hàng loạt từ design.

Tool Scan Design MBA Từ Amazon

Scan design từ MBA của T-Shirt

Tool Support Woocommerce

Hỗ trợ xóa hàng loạt theo keywords, update giá hàng loạt, add tag products, add category products, update variant hàng loạt…

Tool Auto Upload Burgerprint

Upload Design hàng loạt lên Burgerprint

Tool Auto Upload Teechip

Upload Design hàng loạt lên Teechip

Tool Auto Upload Gearlaunch

Upload Design hàng loạt lên Gearlaunch

Tool AutoCare Fanpage

Tự động upload bài, crawl bài từ các nguồn về build fanpage. Hỗ trợ share chéo giữa các page trong danh sách

Khách hàng liên hệ telegram: @theyourlist hoặc fanpage: fb.com/theyourlist  để được tư vấn và giải đáp